Χωρίς αγρανάπαυση οι σπορές αλλά με ποινή 10 ευρώ το στρέμμα από το τσεκ του 2023 για όποιον παρεκκλίνει

Το γεγονός πως παραιτούνται του δικαιώµατος λήψης ενίσχυσης ύψους 11,9 ευρώ το στρέµµα στο βαµβάκι, 8,7 ευρώ στα χειµερινά σιτηρά και 9,1 ευρώ στα ψυχανθή, θα πρέπει να γνωρίζουν οι…

Περισσότερα...

Πλώρη για τιμή άνω των 42 λεπτών βάζει το τριφύλλι το χειμώνα, σε αδιέξοδο οι μονάδες

Στα 37 λεπτά ανά κιλό έφυγαν τα πρώτα φορτία τριφυλλιού από αποθήκη. Στα τελειώματα είναι οι κοπές τριφυλλιού, που πιάνει υψηλές τιμές στην αγορά και βάζει (όσον αφορά στο αποθηκευμένο…

Περισσότερα...

Με αντοχές στα ψηλά τα σιτηρά, σε ανοδικό κανάλι καλαμπόκι και ελαιόλαδο

Ανεπαρκής προσφορά, δεδοµένη ζήτηση και πεποίθηση πως η συνδυαστική συνθήκη του πολέµου, των καιρικών αναποδιών και των µεταφορικών επιπλοκών θα επικρατήσουν και το 2023, διατηρούν το πάνω χέρι στις αγορές…

Περισσότερα...

Με αντοχές στα ψηλά τα σιτηρά, σε ανοδικό κανάλι καλαμπόκι και ελαιόλαδο, υπό πίεση παραμένει το βαμβάκι

Ανεπαρκής προσφορά, δεδοµένη ζήτηση και πεποίθηση πως η συνδυαστική συνθήκη του πολέµου, των καιρικών αναποδιών και των µεταφορικών επιπλοκών θα επικρατήσουν και το 2023, διατηρούν το πάνω χέρι στις αγορές…

Περισσότερα...

Με 30 ευρώ το στρέμμα στα όσπρια και 8 ευρώ μόνο στα σανοδοτικά, αναλυτική εικόνα των συνδεδεμένων το 2023

Στα 30 ευρώ το στρέµµα για τα όσπρια, στα 17 ευρώ για τα κτηνοτροφικά ψυχανθή και στα 51 ευρώ για τους σπόρους σποράς, δείχνει να ανεβαίνει η συνδεδεµένη ενίσχυση του…

Περισσότερα...

Έως 3.000 ευρώ το στρέμμα μπορεί να φθάσει η ενίσχυση αναδιάρθρωσης με το ΤΑΑ

Χωρίς περιορισµό στις καλλιέργειες που θα µπορούν να φυτευτούν, θα προκηρυχθεί το πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών, µε τη σχετική µελέτη κόστους να δηµοσιεύεται έως τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να ξεκινήσουν οι…

Περισσότερα...