Image article

Άγνοια ΚΑΠ και αστάθεια τιμών δυσκολεύουν φθινοπωρινές σπορές

15/11/2022

Με άγνοια για τη νέα ΚΑΠ και αβεβαιότητα για τις τιµές των αγροτικών προϊόντων κατά τη νέα εµπορική περίοδο (2022-2023), προχωράει αυτές τις µέρες η προετοιµασία των φθινοπωρινών σπορών.

Άγνοια της νέας ΚΑΠ και αβεβαιότητα για τις τιμές δυσκολεύουν τις νέες φθινοπωρινές  επιλογές καλλιεργειών

Οι µεγάλες αλλαγές στο καθεστώς των αγροπεριβαλλοντικών µέτρων, δηλαδή στο πρασίνισµα, από τη µια δηµιουργούν καινούργιες ευκαιρίες για µεγαλύτερες ενισχύσεις στους αγρότες που θα πιάσουν νωρίς το νόηµα, αφετέρου θα οδηγήσουν κάποιους να χάσουν από χέρι το 30% των ενισχύσεων προηγούµενων ετών.

Αυτό και µόνο κάνει µεγάλη διαφορά για το εισόδηµα των παραγωγών, που δίνουν βάση στις κοινοτικές ενισχύσεις, ενώ ανάλογες απώλειες µπορεί να προκύψουν από την όχι δέουσα αξιοποίηση ειδικότερων ρυθµίσεων που έχουν σχέση µε την αναδιανεµητική ενίσχυση και τα ειδικά πριµ για νέες καινοτόµες καλλιέργειες (Tritordeum, Καµελίνα, Γλυκοπατάτα κ.α.).

Οι απορίες των αγροτών για τα «λεπτά σηµεία» που διέπουν το καθεστώς της νέας ΚΑΠ είναι διάχυτες στις ενηµερωτικές συναντήσεις που έχουν αρχίσει να γίνονται τον τελευταίο καιρό, κυρίως από συµβούλους και µελετητικά γραφεία, σε πολλές περιοχές της χώρας και δείχνουν το µέγεθος των ευθυνών της κεντρικής διοίκησης να συστηµατοποιήσει τη δηµοσιοποίηση στοιχείων επί του θέµατος. Αντιπροσωπευτική της άγνοιας που υπάρχει στις τάξεις των αγροτών για τη νέα ΚΑΠ ήταν και η συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στις αρχές του µήνα στο Λαγκαδά µε πρωτοβουλία του βουλευτή της Ν∆ από τη Β’ Θεσσαλονίκης Σάββα Αναστασιάδη, στην οποία το δύσκολο ρόλο της ενηµέρωσης των παριστάµενων ανέλαβε ο ίδιος ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Γιώργος Γεωργαντάς.

Ο τρόπος µε τον οποίο θα υπολογίζονται τα δικαιώµατα άµεσων ενισχύσεων και αν θα υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης νέων δικαιωµάτων, όπως είχε συµβεί σε προηγούµενες αναθεωρήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ήταν από τα βασικά θέµατα που τέθηκαν από την πλευρά των αγροτών. Επίσης, ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης, βρέθηκε και το θέµα της αγοράς γης µε τους αγρότες να ενθαρρύνουν τον υπουργό στη λήψη µέτρων (όπως π.χ. µε τα όµορα αγροτεµάχια) που θα διευκολύνουν τις µεταβιβάσεις παραγωγικών γαιών από τους λεγόµενους «αγρότες του καναπέ» σε πραγµατικούς καλλιεργητές.

Εξίσου µεγάλη υπήρξε η πίεση που ασκήθηκε από τους παριστάµενους στη συνάντηση κτηνοτρόφους, αναφορικά µε τα θέµατα της µέχρι τώρα διαχείρισης των βοσκοτόπων και της ανάγκης που υπάρχει για απόδοση επιλέξιµων εκτάσεων σε πραγµατικούς παραγωγούς µε το αναλογούν ζωικό κεφάλαιο. Αναφέρθηκε στο σηµείο αυτό ότι το υγειονοµικό καθεστώς που εφαρµόζεται, όπως εφαρµόζεται για τα µεγάλα ζώα (βοοειδή) δίνει τη δυνατότητα σε επιτήδειους που δεν διαθέτουν το αναφερόµενο στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε ζωικό κεφάλαιο, να «σβήνουν» τα ίχνη της απάτης πίσω από τις έκτακτες σφαγές για την αντιµετώπιση ζωονόσων.

Πολλά παράπονα εκφράστηκαν επίσης για την αντιµετώπιση των αγροτών στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόµου 4887/2022 και ειδικότερα για τα όρια τα οποία τίθενται ως προς την αγορά µηχανηµάτων και εξοπλισµού (30% του προϋπολογισµού). Μια από τις αντιφάσεις που επίσης επισηµάνθηκαν από το ακροατήριο και αφορούν γενικότερα τα αναπτυξιακά προγράµµατα, είναι αυτή που προκρίνει την καινοτοµία και την ίδια ώρα υποχρεώνει τους επενδυτές να δηµιουργούν µια νέα θέση εργασίας για κάθε 1700.000 επενδυµένου κεφαλαίου.

Να αναφερθεί εδώ ότι η ελλιπής ενηµέρωση για  τη νέα ΚΑΠ και η ασάφεια για τα νέα αναπτυξιακά προγράµµατα, έρχονται παράλληλα µε την αγωνία των αγροτών για την πορεία της αγοράς αγροτικών προϊόντων τον επόµενο χρόνο και την επιτακτική ανάγκη να οργανώσουν σ’ αυτή τη φάση το «καλάθι» καλλιεργειών της νέας χρονιάς. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι οι τιµές στα περισσότερα αγροτικά προϊόντα µεγάλης κλίµακας και δη στα αροτραία έχουν δει τις κορυφές τους και κινούνται σε κανάλι διόρθωσης. Οι λογαριασµοί από την πλευρά των αγροτών θα πρέπει να γίνουν όχι µε τα δεδοµένα (ως προς τις τιµές διάθεσης των προϊόντων) της προηγούµενης χρονιάς, αλλά µε τα καινούργια δεδοµένα που δεν είναι το ίδιο ενθαρρυντικά, τουλάχιστον σε προϊόντα όπως το σκληρό σιτάρι και το βαµβάκι. Μ’ αυτή την έννοια οι φανταχτερές επισκέψεις του πρωθυπουργού (φωτό) σε µεγάλα και σύγχρονα αγροκτήµατα, µάλλον λίγα έχουν να προσφέρουν.

ΠΗΓΗ:AGRONEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΜΑΘΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Νέα άρθρα