Εμπορία

Αγροτικών Προϊόντων

Τα τελευταία χρόνια η εταιρία δραστηριοποιείται στην εμπορία αγροτικών προϊόντων (σιτηρά, ψυχανθή, όσπρια, καλαμπόκι) συνεργαζόμενη με τις κορυφαίες εταιρίες στον ελληνικό χώρο.
Στόχος μας είναι να μην μείνουμε μόνο στην εμπορία αγροτικών προϊόντων κοινής μορφής αλλά σε συνεργασία με μεγάλες εταιρίες μεταποίησης να προχωρήσουμε σε υψηλού επιπέδου παραγωγή προϊόντων θα προέρχονται από καλλιέργειες που εφαρμόζουν σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιέργειας
Συνεργαζόμαστε με επιλεγμένους συνεργάτες που επιλέγουν και δεσμεύουν τις ποσότητες εκείνες των προϊόντων που κρίνονται κατάλληλες για εμπορία καθώς και μεταποιητικές επιχειρήσεις που η ποιότητα των προϊόντων είναι ένα από τα πρωτεύοντα μελήματα τους.