Πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων για όλη τη Μαγνησία

Αγρομηχανική Βόλου

Δυναμική, Αξιόπιστη και Ευέλικτη, Αυτά είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Αγρομηχανικής Βόλου Α.Ε. σήμερα. Σπουδαίες συνεργασίες και σημαντικά επιτεύγματα σφραγίζουν μία ιστορία περισσοτέρων από 40 κερδοφόρων χρόνων στον αγροτικό κόσμο της χώρας. Η εταιρία ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1997 μετά από συνένωση 4 μαγαζιών της Μαγνησίας.

Κατέχει σήμερα μια ιδιαίτερα σημαντική θέση στον κλάδο της εμπορίας γεωργικών εφοδίων στον ελλαδικό χώρο. Απασχολεί 12 εργαζομένους, η πλειονότητα των οποίων είναι γεωπόνοι, οι οποίοι είναι ανά πάσα στιγμή στο χωράφι, δίνοντας τις βέλτιστες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες με τις καλλιέργειές τους.

Η Αγρομηχανική Βόλου Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση σταθερά υψηλής ποιότητας, έχοντας πιστοποιήσει το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας των καταστημάτων της κατά EN ISO 9001:2008.

Η Εταιρία τηρεί πιστά την αρχική της δέσμευση για το Περιβάλλον, αποσκοπώντας στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της. Με σωστό σχεδιασμό, συνεχή μεγάλης κλίμακας επενδυτικά προγράμματα και εφαρμογή καλών πρακτικών και αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης, η Αγρομηχανική Βόλου Α.Ε.  αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που συνδέονται με τις επιπτώσεις στο τοπίο και γενικότερα στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες.

About us image
About us image
About us image

Το Όραμα μας:

“Να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στρατηγικής ανάπτυξης, εφαρμόζοντας την επιστήμη, την δημιουργική & την τεχνική τους, σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας.”

Η υλοποίηση του οράματος θα επιτευχθεί:

  • Με την συνεχή έρευνα και καινοτομία: μια συνεχή διαδικασία που χρειάζεται χρόνο και σχέδιο.
  • Με την μεθοδική άρση των συνηθισμένων εμποδίων της καινοτομίας: άνθρωποι, χρόνος και μέσα.
  • Με την ένταξη της σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα Συμβούλων.
  • Με την συνεχή δημιουργία ΝΕΩΝ υπηρεσιών

Φιλοσοφία

Μέσα από την δραστηριότητά της, η ΑΓΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. επιθυμεί να διαμορφώσει και να «αγγίξει» τη συνολική εμπειρία του πελάτη, προσφέροντας διαφοροποιημένες υπηρεσίες και διαμορφώνοντας κλίμα εταιρικής κουλτούρας & επικοινωνίας.
Για να υλοποιήσει το Όραμα και την Αποστολή της, η ΑΓΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. επενδύει συνεχώς στα άυλα περιουσιακά της στοιχεία, αναπτύσσοντας ένα δίκτυο συμμαχιών που προσδίδει προστιθέμενη αξία σε όλα τα μέλη της.