Image article

Ειδική ρύθμιση στο ΟΣΔΕ για ανταλλάξιμα αγροτεμάχια, μέσα στον Μάρτιο οι δηλώσεις με απλά βήματα στο gov.gr

28/02/2023

Ειδικό κουτάκι θα περιλαµβάνεται, για πρώτη φορά φέτος, στη δήλωση ΟΣ∆Ε, ώστε να καταχωρούνται επίσηµα τα αγροτεµάχια που εµπίπτουν στην κατηγορία των «ανταλλάξιµων», δίδοντας έτσι µόνιµη λύση σε ένα σοβαρό πρόβληµα, που αφορά σε χιλιάδες παραγωγούς και µεγάλες εκτάσεις γης σε όλη την χώρα, καθώς πρόκειται για συνήθη πρακτική.

Την αποκάλυψη έκανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Γιώργος Γεωργαντάς, µε δήλωσή του στο Agronews και την Agrenda στο πλαίσιο του 11ου Συνεδρίου Αγροτεχνολογίας, που πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη. ∆ιευκρίνισε ακόµη, πως πριν την εκπνοή του Φεβρουαρίου θα δηµοσιοποιηθεί ο πίνακας πιστοποιηµένων φορέων, για το πρόγραµµα γεωργικών συµβουλών, ύψους 80 εκατ. ευρώ, το οποίο θα «τρέξει» το επόµενο διάστηµα.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στο θέµα των ανταλλαγών αγροτεµαχίων, ο υπουργός παραδέχθηκε πως «µας το ζητάνε από πολλά σηµεία της επικράτειας και θα κοιτάξουµε να υπηρετήσουµε αυτή την ανάγκη», για να προσθέσει πως «είναι µια πρωτοβουλία που έρχεται να πλαισιώσει εκείνη για την αγορά όµορων τεµαχίων µέσω των σχεδίων βελτίωσης».

Όπως εξήγησε, το ΥπΑΑΤ, θέλοντας να αντιµετωπίσει µια πραγµατική ανάγκη και να δώσει στους αγρότες που το επιθυµούν τη δυνατότητα µεγέθυνσης των καλλιεργειών τους, δροµολογεί µια λύση µέσω της επικείµενης δήλωσης ΟΣ∆Ε που θα κληθούν να συµπληρώσουν.

«Έχω ήδη δώσει εντολή για να ολοκληρωθεί η αναγκαία επεξεργασία, ώστε η ανταλλαγή ων τεµαχίων ανάµεσα στους αγρότες να γίνεται µε επίσηµο τρόπο και να διαφαίνεται στο σύστηµα. Θα υπάρχει ειδικό πλαίσιο για να δηλώνονται τα τεµάχια από ανταλλαγή. Έτσι θα πάψει να υπάρχει ο κίνδυνος να κατηγορηθεί κάποιος αγρότης για µη σωστή δήλωση ΟΣ∆Ε σε περίπτωση ελέγχου όπου έως τώρα φαινόταν ότι άλλος καλλιεργεί και άλλος δηλώνει το χωράφι. Και ταυτόχρονα δίδεται ένα κίνητρο να µπορεί κάποιος να ενώσει εκτάσεις και να καλλιεργήσει, µε αυτονόητα τα οφέλη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργαντάς.

Μια ηµέρα νωρίτερα είχε προηγηθεί συνάντηση του υπουργού µε µια ολιγοµελή αντιπροσωπεία αγροτών από την Επανοµή Θεσσαλονίκης, οι οποίοι του έθεσαν αίτηµα να βρεθεί µια φόρµουλα να επιλυθεί αυτό το θέµα, υπογραµµίζοντας πως στην περιοχή τους σχεδόν το σύνολο των 80.000 στρεµµάτων του κάµπου, εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, καθώς οι κλήροι είναι µικροί και γίνονται άτυπες ανταλλαγές τεµαχίων, µε συνέπεια να κινδυνεύουν οι παραγωγοί να βρεθούν εκτεθειµένοι.

Με την προωθούµενη λύση που ουσιαστικά καθιστά «ορατές» στο σύστηµα τις ανταλλαγές, θα εκλείψει ο κίνδυνος νοµικών περιπετειών ή απώλειας επιδοτήσεων για όσους προβαίνουν σε αυτή την πρακτική των άτυπων αναδασµών για να µεγεθύνουν τον κλήρο τους.

Οι αντιπροσωπεία των παραγωγών της Επανοµής ζήτησε, ταυτόχρονα, από τον υπουργό εφαρµογή πλαφόν στην κιλοβατώρα κι όχι εξοµοίωση του αγροτικού µε το οικιακό ρεύµα που όπως είπαν ισχύει τώρα, καθώς και προστασία από τις κλοπές µετασχηµατιστών της ∆ΕΗ, ένα πρόβληµα που ταλανίζει τις αγροτικές περιοχές µε συνέπεια µεγάλες καταστροφές της παραγωγής σε περιόδους ζήτησης. Ιδιαίτερη µνεία έκαναν, τέλος και στην ανάγκη να ανοίξουν τα επιχορηγούµενα προγράµµατα για την εγκατάσταση ατοµικών φωτοβολταϊκών αυτοπαραγωγής στις αγροτικές γεωτρήσεις και απαγόρευσης έκδοσης νέων αδειών για τη δηµιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων σε ζώνες υψηλής παραγωγικότητας, ενώ έθεσαν και θέµα µείωσης του κόστους παραγωγής και της φορολογίας.

Μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα είναι έτοιµη η εφαρµογή των δηλώσεων ΟΣ∆Ε 2023

«Αυτή τη στιγµή γίνονται εφαρµοστικές διατάξεις και ετοιµάζεται η νέα δήλωση ΟΣ∆Ε, η οποία θα είναι έτοιµη στο τέλος του Μαρτίου». Τα παραπάνω ανέφερε από το βήµα της Βουλής την περασµένη ∆ευτέρα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Τοµεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Αραχωβίτη. Ο κ. Γεωργαντάς, υποστήριξε µάλιστα ότι η κυβέρνηση θα «έχει έτοιµη τη δήλωση ΟΣ∆Ε πριν από τις εκλογές, ακριβώς µε τα νέα δεδοµένα και ακριβώς µε τη σωστή ενηµέρωση των αγροτών».

Υπενθυµίζεται πως ενόψει των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης, το ΥΠΑΑΤ προ ολίγων ηµερών εξέδωσε οδηγίες που αφορά τα χειρόγραφα µισθωτήρια και τον ΑΤΑΚ στα αγροτεµάχια. Συγκεκριµένα, για αγροτεµάχια µέχρι 40 στρέµµατα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιµο το ΑΤΑΚ, ο µισθωτής θα καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους µη διαθεσιµότητας (π.χ. µη ολοκλήρωση αποδοχής κληρονοµιάς, κάτοικος εξωτερικού κλπ). ∆εν θα γίνονται δεκτά νέα αγροτεµάχια χωρίς ΑΤΑΚ σε αυτή την κατηγορία εάν δηλώνονται, το 2023, για πρώτη φορά στο ΟΣ∆Ε.

Χειρόγραφα µισθωτήρια που αφορούν περιπτώσεις εκτός των αγροτεµαχίων 40 στρεµµάτων και άνω, θα γίνονται αποδεκτά, αρκεί να αναγράφονται τα στοιχεία του ΚΑΕΚ και του ΑΤΑΚ.

Σηµειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οποιασδήποτε κατηγορίας πολυετή χειρόγραφα µισθωτήρια αγροτεµαχίων τα οποία έχουν υποβληθεί παλαιότερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκονται σε ισχύ το 2023. Αναλυτικά οι οδηγίες του υπουργείου αναφέρουν τα παρακάτω:

Α. Μισθωτήρια αγροτεµαχίων

1.Όλα τα µισθωτήρια αγροτεµαχίων που αφορούν εκτάσεις ανά αγροτεµάχιο πάνω από 40 στρέµµατα ή µε αντικείµενο µισθίου από 960 ευρώ και πάνω θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.

  1. Χειρόγραφα µισθωτήρια που αφορούν περιπτώσεις εκτός των περιπτώσεων 1 γίνονται αποδεκτά στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του ΚΑΕΚ και του ΑΤΑΚ ανά περίπτωση.
  2. Εξακολουθούν να ισχύουν οποιασδήποτε κατηγορίας πολυετή χειρόγραφα µισθωτήρια αγροτεµαχίων τα οποία έχουν υποβληθεί παλαιότερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκονται σε ισχύ το 2023.

Β. Αναγραφή ΚΑΕΚ: Κωδικός Αριθµός Εθνικού Κτηµατολογίου

Για τις περιοχές που υπάρχει λειτουργούν κτηµατολόγιο θα αναγράφεται ο κωδικός του κτηµατολογίου (ΚΑEΚ) στην Αίτηση ΑΕΕ 2023.

Στις περιοχές που είναι υπό ανάρτηση ή κατάρτιση όµοια θα αναγράφεται ο κωδικός ΚΑEΚ.

Γ. Αναγραφή ΑΤΑΚ: Αριθµός Ταυτότητας Ακινήτου

  1. Ο έλεγχος της χρήσης του ΑΤΑΚ – συνεχίζεται να είναι ένα στοιχείο απλοποιηµένου ελέγχου της νόµιµης κατοχής.
  2. Θα γίνονται δεκτά αγροτεµάχια χωρίς ΑΤΑΚ µόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

2.1 Για αγροτεµάχια στα οποία αναγράφεται ο ΚΑΕΚ,

2.2 Για αγροτεµάχια µέχρι 40 στρέµµατα για τα οποία δεν υπάρχει διαθέσιµο το ΑΤΑΚ, ο µισθωτής καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους µη διαθεσιµότητας(π.χ. µη ολοκλήρωση αποδοχής κληρονοµιάς, κάτοικος εξωτερικού κλπ). ∆εν θα γίνονται δεκτά νέα αγροτεµάχια χωρίς ΑΤΑΚ σε αυτή την κατηγορία εάν δηλώνονται, το 2023, για πρώτη φορά στο ΟΣ∆Ε.

Με συνεργασία ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑ∆Ε µέσω Web Services απλοποιείται ο τρόπος ελέγχου για  να µην είναι γραφειοκρατικός και πολύπλοκος και να δηµιουργεί προβλήµατα στην καταβολή των ενισχύσεων σε παραγωγούς που έχουν στην διάθεσή τους τις καλλιεργούµενες εκτάσεις.  Σε περιπτώσεις εντοπισµού δηµιουργίας τεχνητών συνθηκών λήψης ενισχύσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβαίνει σε περαιτέρω αξιολόγηση των διαθέσιµων  πληροφοριών εγγράφων.

πηγη:agronews.gr

Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΜΑΘΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Νέα άρθρα