Image article

ΚΑΠ: Τι είναι η αναδιανεμητική ενίσχυση – Πώς θα κατανεμηθεί

26/01/2023

Το διαθέσιμο ποσό για την αναδιανεμητική ενίσχυση ανέρχεται σε 174.032.724 ευρώ κατ’ έτος

Στην στήριξη των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων για τη βελτίωση της βιωσιμότητας τους στοχεύει η αναδιανεμητική ενίσχυση, η οποία προβλέπεται στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ. Το διαθέσιμο ποσό για την αναδιανεμητική ενίσχυση ανέρχεται σε 174.032.724 ευρώ κατ’ έτος και καταβάλλεται την πενταετία 2023 – 2027.

Ειδικότερα, η αναδιανεμητική ενίσχυση που θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά στη νέα ΚΑΠ 2023-2027 είναι μία παρέμβαση στον πυλώνα Ι των άμεσων ενισχύσεων και η  αναδιανομή θα γίνει από τις «μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις».

Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο της χώρας μας, η παρέμβαση αυτή στοχεύει στη βελτίωση της βιωσιμότητας των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, στη δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων, καθώς  και  στην  αποτελεσματικότερη/αποδοτικότερη στόχευση της εισοδηματικής στήριξης στο γεωργικό τομέα.

Η συμπληρωματική στήριξη του αναδιανεμητικού εισοδήματος εφαρμόζεται σε επίπεδο των αγρονομικών περιφερειών (αροτραίων καλλιεργειών, μόνιμων καλλιεργειών, βοσκότοπων).

Δικαιούχοι αναδιανεμητικής στήριξης

Οι ενεργοί γεωργοί θα θεωρούνται δικαιούχοι αναδιανεμητικής στήριξης, εάν οι  εκτάσεις που δηλώνουν σε κάθε αγρονομική περιφέρεια, βρίσκονται ανάμεσα στα ακόλουθα ανώτερα και κατώτερα όρια εκταρίων.

Αγρονομική Περιφέρεια: Αροτραίων καλλιεργειών

  • Ελάχιστη έκταση: 2 εκτάρια
  • Μέγιστη έκταση: 11 εκτάρια

Αγρονομική Περιφέρεια: Δενδρωδών καλλιεργειών

  • Ελάχιστη έκταση: 1 εκτάριο
  • Μέγιστη έκταση: 4 εκτάρια

Αγρονομική Περιφέρεια: Βοσκοτόπων

  • Ελάχιστη έκταση: 1 εκτάριο
  • Μέγιστη έκταση: 17 εκτάρια

Από το κονδύλι των 174.032.724 ευρώ κατ’ έτος, στην περιφέρεια αροτραίων καλλιεργειών θα κατευθυνθούν τα 79.358.922 ευρώ/έτος για 678.691 εκτάρια, στην περιφέρεια μόνιμων καλλιεργειών τα 47.858.999 ευρώ/έτος για 439.305 εκτάρια και στην περιφέρεια βοσκότοπων τα 46.814.803 ευρώ/έτος για 476.885 εκτάρια.

Ο μέσος όρος της αναδιανεμητικής στήριξης ανά εκτάριο, υπολογίστηκε σε 116,93 ευρώ ανά εκτάριο (11,693 ευρώ/στρέμμα) για τις αροτραίες καλλιέργειες, 108,95 ευρώ ανά εκτάριο (10,895 ευρώ/στρέμμα) για τις μόνιμες καλλιέργειες και 98,16 ευρώ ανά εκτάριο (9,816 ευρώ/στρέμμα) για τους βοσκότοπους

Πώς θα χορηγηθεί

Τα κατώτερα και ανώτερα όρια επιλέξιμης έκτασης των εκμεταλλεύσεων θα είναι αυτά που θα καθορίσουν τους δικαιούχους της αναδιανεμητικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με μελέτη, προέκυψαν οι εξής κατηγορίες οικονομικού μεγέθους των εκμεταλλεύσεων:

Οι μεσαίες εκμεταλλεύσεις έχουν οικονομικό μέγεθος από 25.000 έως 50.000 ευρώ, επομένως το οικονομικό μέγεθος των 50.000 ευρώ (από το οποίο αρχίζει η κατηγορία των μεγάλων εκμεταλλεύσεων) είναι το άνω όριο για τις εκμεταλλεύσεις που θα πάρουν αναδιανεμητική ενίσχυση.

Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των εκτάσεων της κατηγορίας οικονομικού μεγέθους 25.000 έως 50.000 ευρώ, αποτελεί αυτό το άνω όριο. Με βάση την ανάλυση των στοιχείων του ΟΣΔΕ (2019) το όριο αυτό αντιστοιχεί σε επιλέξιμη έκταση 11 εκταρίων, 4 εκταρίων και 17 εκταρίων, στις αγρονομικές περιφέρειες των αροτραίων καλλιεργειών, των μόνιμων καλλιεργειών και των βοσκοτόπων, αντίστοιχα. Επίσης, από τον πληθυσμό-στόχο εξαιρούνται οι πάρα πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις, αυτές δηλ. που έχουν οικονομικό μέγεθος μέχρι 2.000 ευρώ.

Οι εκμεταλλεύσεις αυτές ανήκουν κυρίως σε συνταξιούχους ή ετεροεπαγγελματίες, και δεν έχουν κάποια προοπτική οικονομικής βιωσιμότητας. Οι εκμεταλλεύσεις με οικονομικό μέγεθος κάτω των 2.000 ευρώ διαθέτουν κατά μέσο όρο επιλέξιμες εκτάσεις 2 εκταρίων, 1 εκταρίου και 1 εκταρίου, στις αγρονομικές περιφέρειες των αροτραίων καλλιεργειών, των μόνιμων καλλιεργειών και των βοσκοτόπων, αντίστοιχα, με βάση την ανάλυση των στοιχείων του ΟΣΔΕ (2019). Οι εκτάσεις αυτές αποτελούν το κάτω όριο για τις εκμεταλλεύσεις που θα δικαιούνται αναδιανεμητική ενίσχυση.

Επομένως, κάθε χρόνο, οι ενεργοί γεωργοί θα θεωρούνται δικαιούχοι αναδιανεμητικής στήριξης, εάν οι εκτάσεις που δηλώνουν σε μια (εκ των τριών) αγρονομική περιφέρεια, βρίσκονται ανάμεσα στα προαναφερθέντα ανώτερα και κατώτερα όρια εκταρίων.

Ποιοι δεν δικαιούνται αναδιανεμητική

Δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιμες εκτάσεις, μικρότερες από τις προαναφερθείσες ελάχιστες εκτάσεις.

Παρομοίως, δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη όσοι έχουν επιλέξιμες εκτάσεις σε μια (εκ των τριών) αγρονομική περιφέρεια, μεγαλύτερες από τις προαναφερθείσες μέγιστες εκτάσεις.

Οι εκμεταλλεύσεις αυτές, δεν δικαιούνται αναδιανεμητική στήριξη ούτε και για τα «πρώτα» εκτάρια που διαθέτουν, αυτά δηλαδή που βρίσκονται ανάμεσα στην ελάχιστη και μέγιστη έκταση που προαναφέρθηκε.

Επιλέξιμες εκτάσεις

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η χορήγηση αναδιανεμητικής ενίσχυσης στις εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν επιλέξιμες εκτάσεις σε περισσότερες από μία αγρονομικές περιφέρειες. Όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα, το 64,4% του συνόλου των εκμεταλλεύσεων της χώρας έχουν επιλέξιμες εκτάσεις μόνο σε μία από τις τρεις αγρονομικές περιφέρειες, για τις οποίες ισχύουν τα ελάχιστα και μέγιστα όρια που προαναφέρθηκαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα άνω όρια που προαναφέρθηκαν, αντιπροσωπεύουν μια έκταση μεγαλύτερη από την μέση έκταση των εκμεταλλεύσεων σε κάθε αγρονομική περιφέρεια, επομένως, για μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων, η εφαρμογή της αναδιανεμητικής ενίσχυσης εκτιμάται ότι δεν αποτελεί κίνητρο για διαίρεση των εκμεταλλεύσεων. Παρόλα αυτά, δεν χορηγείται πλεονέκτημα σε γεωργούς, οι οποίοι αποδεδειγμένα διαιρούν την εκμετάλλευσή τους με μοναδικό σκοπό την είσπραξη αναδιανεμητικής ενίσχυσης. Το ίδιο ισχύει επίσης για τους γεωργούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις προήλθαν από τέτοια διαίρεση.

Επίσης, η αναδιανεμητική στήριξη αφορά τις επιλέξιμες εκτάσεις και όχι τις εκτάσεις που αναλογούν στα δικαιώματα που κατέχουν οι ενεργοί γεωργοί, επομένως η συμπληρωματική στήριξη θα χορηγηθεί στους γεωργούς για τα εκτάρια για τα οποία ενεργοποιούν δικαιώματα ενίσχυσης αλλά και για τα επιπλέον επιλέξιμα εκτάρια που δηλώνουν

ΠΗΓΗ:ΑΓΡΟΕΚΦΡΑΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΜΑΘΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Νέα άρθρα