Image article

Μέχρι τις 6 Μαρτίου προγραμματίζεται να βγει στον αέρα η προκήρυξη για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

23/02/2023

Έως τις 6 Μαρτίου θα δηµοσιευτεί η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης, σύµφωνα µε πληροφορίες της Agrenda. Μία πρόσκληση που αναµένεται πιο ανταγωνιστική από ποτέ καθώς όπως έγινε πρόσφατα γνωστό από τις διαχειριστικές αρχές, Σχέδια του ΠΑΑ θα δει ξανά ο αγροτικός κόσµος από το 2025.

Πρόκειται παράλληλα για την τελευταία προκήρυξη που το ύψος επιδότησης για τα τρακτέρ και τα παρελκόµενα θα µπορεί να φτάσει το 60% (έως 80% για τα νησιά του Αιγαίου), καθώς στη νέα ΚΑΠ θα υπάρχει οριζόντια ενίσχυση για αυτές τις δαπάνες σε όλες τις περιφέρειες 50%, µε βάση τουλάχιστον το στρατηγικό σχέδιο.

Ως εκ τούτου, απαιτείται «όποιος επιλέξει να υποβάλλει Σχέδιο Βελτίωσης να λάβει τα κριτήρια βαθµολογίας πάρα πολύ σοβαρά υπόψη του». Τα παραπάνω συµβουλεύει ο προϊστάµενος της Μονάδας Ενισχύσεων στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις, Θύµιος Τσιατούρας, παρουσιάζοντας προ ολίγον ηµερών τα βασικά σηµεία της πρόσκλησης έπειτα και από τη διαβούλευση, ανακοινώνοντας παράλληλα µία µεγάλη αλλαγή ως προς τα κριτήρια βαθµολογίας και συγκεκριµένα στο κριτήριο «ρεαλιστικότητας σχεδίου: Πρόκειται για το πιο σηµαντικό κριτήριο µοριοδότησης µε βαρύτητα 17% (δηλαδή 17 µόρια στα 100). Θα απαιτείται λοιπόν η Τυπική Απόδοση της εκµετάλλευσης να είναι τουλάχιστον ίση µε το πενταπλάσιο των δαπανών του φακέλου, αντί για το τετραπλάσιο που περιέγραφε το υπό διαβούλευση πλαίσιο. Παράλληλα, σύµφωνα µε τον ίδιο και τα βοοειδή εντάσσονται πλέον στους τοµείς προτεραιότητας.

Η ελάχιστη βαθµολογία ένταξης δεν έχει ακόµη ανακοινωθεί. Τα κριτήρια που είναι στο χέρι των παραγωγών να τα «πιάσουν» µε βάση το φάκελο που θα καταθέσουν είναι:

 • Το ύψος της επένδυσης ανάλογα την παραγωγική δυναµικότητα. Η επένδυση δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 60.000 ευρώ για ΟΣ∆Ε 2022 µε Τυπική Απόδοση έως 15.000 ευρώ. Για ΟΣ∆Ε µε Τυπική Απόδοση άνω των 15.000 ευρώ οι αιτούµενες δαπάνες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 5πλάσιο της δυναµικότητας. Αυτό είναι και το κριτήριο µε τη µεγαλύτερη βαρύτητα (17 µόρια) από όλον τον πίνακα.
 • Επίσης σηµαντικό κριτήριο (12 µόρια) είναι το είδος της επένδυσης. Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ (άνω του 15% του συνολικού κόστους), σε σταβλικές εγκατάστάσεις, εξοπλισµό ζωικής παραγωγής και θερµοκήπια είναι εκείνες που δίνουν µόρια. Επίσης οι «Επενδύσεις που αφορούν την προετοιµασία για πρώτη πώληση», παρέχουν µοριοδότηση, δηλαδή ψυγεία, αποφλοιωτήρια, ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια.
 • Η τεκµηριωµένη ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον του 20% του αιτούµενου προϋπολογισµού κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης για 3,5 µόρια.
 • Να γίνει µέλος οργάνωσης παραγωγών ή συνεταιρισµιού για έως 3,6 µόρια.
 • Καινοτόµες επενδύσεις: Έως 7 µόρια.

Το προφίλ για το άριστα 100 στα μόρια

Σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα που έχουν γίνει γνωστά από το θεσµικό πλαίσιο, το «Αριστα 100» στη µοριοδότηση µπορεί να τα λάβει ένα προφίλ παραγωγού όπως το παρακάτω:

 • Κτηνοτρόφος µε αιγοπρόβατα ή βοοειδή.
 • ∆ιατηρεί βιολογικό σύστηµα εκτροφής.
 • ∆ιαθέτει εκµετάλλευση Τυπικής Απόδοσης άνω των 25.000 ευρώ στο ΟΣ∆Ε του 2022.
 • Κατεβάζει επενδυτικό σχέδιο ύψους έως και το 5πλάσιο της Τυπικής του Απόδοσης. Αν έχει Τυπική Απόδοση 25.000 ευρώ, τότε έως 125.000 ευρώ δαπάνες.
 • Είναι έως 45 ετών, δραστηριοποιείται στον κλάδο πάνω από πέντε χρόνια και διαθέτει πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης (π.χ Γαλακτοκοµική σχολή).
 • Είναι µέλος συνεταιρισµού.
 • Επενδύει σε σταβλισµό και ΑΠΕ, δαπάνες που καταλαµβάνουν άνω του 30% του φακέλου.
 • ∆ραστηριοποιείται σε Περιφέρεια η οποία έχει επιλέξει την αιγοπροβατοτροφία ή τη βοοτροφία µε τον µέγιστο συντελεστή προτεραιότητας (έως 15 µόρια).

Όλα τα παραπάνω συγκεντρώνουν 77 µόρια. Για να φτάσει τα 90 θα πρέπει επίσης να πρώτον να διαθέτει τεκµηριωµένα ιδία κεφάλαια για να καλύψει το 20% του επιλέξιµου προϋπολογισµού, δεύτερον είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερος χωρίς παρακρατούµενες οφειλές, τρίτον να έχει τις απαραίτητες άδειες για τη νέα του επένδυση και τέταρτον να µπορεί να αποδείξει ύπαρξη κερδοφορίας τα τελευταία 3 έτη (κατά µέσο όρο).

Τα υπόλοιπα 10 µόρια που του υπολοίπονται αφορούν δαπάνες καινοτοµίας στο 10% του φακέλου (σύστηµα αυτόµατης καταγραφής βάρους, σύστηµα διαχείρισης σιλό, θερµοστάτης παγολεκάνης γάλακτος) και επένδυση σε πυρόπληκτες περιοχές.

πηγή :agronews.gr

Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΜΑΘΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Νέα άρθρα