Image article

Μερική κύρωση δασικού χάρτη των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων.

30/11/2022

Από την Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας, ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Δ 893/28-11-2022).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 17 του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α’ 182).
2. Το άρθρο 28 του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 275).
3. Το άρθρο 3 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α’ 289).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 50 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).
5. Το άρθρο 39 του ν. 4801/2021 (Α’ 83).
6. Το άρθρο τρίτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π. «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156).
7. Τα άρθρα 47 έως 52 και 55 του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63).
8. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 29/2022 (Α’ 77).
9. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία ΓενικώνΓραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).
10. Την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/11835/1139/ 08.02.2022 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΥΟΔΔ 76).
11. Την υπ’ αρ. 158576/1579/04.07.2017 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών» (Β’ 2373).
12. Την υπ’ αρ. 146776/2459/21.10.2016 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παρ. 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει» (Β’ 3532), όπως συμπληρώθηκε μετά και την υπ’ αρ. 163993/2909/07.12.2017 απόφαση Υ.Π.ΕΝ. (Β’ 4430).
13. Την υπ’ αρ. 143792/1794/03.08.2016 (Β’ 2750) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία καθορίστηκαν θέματα σχετικά με τον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων.
14. Το περιεχόμενο τού δασικού χάρτη των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων που αναρτήθηκε με την υπ’ αρ. 38126/26.02.2021  απόφαση και τις υπ’ αρ. 111224/02.06.2021, 228770/02.11.2021  όμοιες και τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 40180/02.03.2022  πράξη τροποποίησης αναρτημένουδασικού χάρτη.
15. Τις υπ’ αρ. 5073/229085/21.12.2017 (Δ’ 54/2018) και 181/10619/24.01.2020 (Δ’ 109) αποφάσεις κύρωσης δασικού χάρτη που αφορούν στο σύνολο της έκτασης των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων.
16. Την υπ’ αρ. 36729/25.02.2022 (Δ’ 180) απόφαση ανάκλησης κύρωσης δασικού χάρτη των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων.
17. Την υπ’ αρ. 309899/16.09.2022 (ΑΔΑ: 67ΜΓ4653Π8- ΔΙΥ) απόφαση θεώρησης προς κύρωση δασικού χάρτη ς Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας, με την οποία εγκρίθηκε το θεματικό περιεχόμενο και η βάση γεωχωρικών δεδομένων του εν θέματι δασικού χάρτη.
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Κυρώνουμε μερικώς τον δασικό χάρτη των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, ως προς τα τμήματά του, όπως θεωρήθηκαν με την υπ’ αρ. 309899/16.09.2022 (ΑΔΑ: 67ΜΓ4653Π8-ΔΙΥ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας, και εμφανίζονται στο συνημμένο ψηφιακό διάγραμμα (.pdf) κλίμακας 1:50.000, που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, στο οποίο αποτυπώνονται με: α. πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979.β. κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις τής δασικής νομοθεσίας. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ο ανωτέρω δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει
πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979. Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παρ. 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της ως άνω παραγράφου.
Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρείται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Μαγνησίας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
Τα λοιπά τμήματα του αναρτημένου δασικού χάρτη, για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα της 309899/16.09.2022  απόφασης θεώρησης, αποτελούν τον προσωρινό δασικό χάρτη, της παρ. 7 του άρθρου 17 ν. 3889/2010. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

πηγη:Η εφημερίδα της Κυβερνήσεως

ΜΑΘΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Νέα άρθρα