Image article

Ο πλήρης πίνακας των ειδικών ενισχύσεων από 52 έως 62 ευρώ το στρέμμα για βίκο, κριθάρι, και ντόπιες ποικιλίες οσπρίων

31/10/2022

Ειδικά πριµ της νέας ΚΑΠ που ενεργοποιείται σε σχεδόν δύο µήνες εξασφαλίζουν οι επιλογές που θα ακολουθήσουν τις επόµενες ηµέρες οι αγρότες στις φθινοπωρινές σπορές, οι οποίες µεταξύ άλλων εξασφαλίζουν ενίσχυση 52 ευρώ το στρέµµα για σπορά µικρού βιολογικού κύκλου κριθαριού σε χωράφι µε µηδική ή 62,8 ευρώ για γηγενείς ποικιλίες οσπρίων.

Το ολοκληρωµένο στρατηγικό σχέδιο της Ελλάδας, όπως δηµοσιεύθηκε προ ολίγων ηµερών και µένει πλέον και τυπικά να λάβει την έγκριση των Βρυξελλών, περιλαµβάνει µεταξύ άλλων στις δράσεις του νέου πρασινίσµατος, ενίσχυση παραγωγών για την καλλιέργεια ποικιλιών χειµερινών σιτηρών και ψυχανθών µικρού βιολογικού κύκλου τόσο για ανθρώπινη κατανάλωση όσο και για παραγωγή ζωοτροφών. Σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο, το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τα είδη/ποικιλίες που αντικαθίσταται και το είδος/ποικιλία που εγκαθίσταται.

Η δέσµευση των παραγωγών αφορά την επιλογή καλλιέργειας βάσει των εξής:

α) ποικιλιών χειµερινών σιτηρών και ψυχανθών µικρού βιολογικού κύκλου, σε αντικατάσταση υδροβόρων καλλιεργειών αραβοσίτου, µηδικής και βάµβακος,

β) τοπικών ποικιλιών ετησίων ή/και ειδών και ποικιλιών προσαρµοσµένων στις τοπικές συνθήκες ή/και άγριων συγγενών ειδών, για τροφή ή ζωοτροφές,

γ) στην εισαγωγή νέων ή/και καινοτόµων ή/και µε καινοτόµο χρήση καλλιεργειών ανθεκτικών στις ξηροθερµικές συνθήκες και στις αναµενόµενες, λόγω της κλιµατικής αλλαγής, µεταβολές.

Συγκεκριµένα, ο σχεδιασµός δίνει τη δυνατότητα αντικατάστασης µηδικής µε καλλιέργεια βίκου, η οποία εξασφαλίζει πριµ 48,8 ευρώ το στρέµµα.

Σε περίπτωση που ένας παραγωγός ξεκινήσει να καλλιεργεί αυτές τις ηµέρες βίκο σε χωράφι που είχε σπείρει την περασµένη άνοιξη βαµβάκι ή καλαµπόκι, τότε εξασφαλίζει ένα πριµ 10,9 ή 31,6 ευρώ το στρέµµα αντίστοιχα.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί:

Για τα µικρού βιολογικού κύκλου χειµερινά σιτηρά, τα αντίστοιχα ποσά διαµορφώνονται ως εξής:

  • Από µηδική σε µικρού βιολογικού κύκλου χειµερινά σιτηρά 52,2 ευρώ/στρέµµα
  • Από βαµβάκι σε µικρού βιολογικού κύκλου χειµερινά σιτηρά 14,3 ευρώ/στρέµµα
  • Από καλαµπόκι σε µικρού βιολογικού κύκλου χειµερινά σιτηρά 29,7 ευρώ.

Ειδικά στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, αν κάποιος παραγωγός ολοκληρώσει αυτές τις ηµέρες µε τη συγκοµιδή βαµβακιού ή έχει τελειώσει τον αλωνισµό καλαµποκιού πριν από λίγο καιρό, τότε µπορεί να ξανασπείρει το ίδιο χωράφι µε χειµερινά σιτηρά µικρού βιολογικού κύκλου και να εξασφαλίσει αυτά τα πριµ.

Όπως εξηγούν στην Agrenda καθηγητές που συµµετείχαν στον σχεδιασµό του ελληνικού πλάνου για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027, η εν λόγω δράση έρχεται να ευνοήσει  κυρίως την καλλιέργεια κριθαριού µικρού βιολογικού κύκλου, του τριµηνίτικου όπως το λένε στους κάµπους. Συγκεκριµένα, πρόκειται για ποικιλίες κριθαριού µικρού βιολογικού κύκλου που στην Ευρώπη σπέρνονται νωρίς την άνοιξη για συγκοµιδή µέσα στο καλοκαίρι. Στο ελληνικό κλίµα, αρκετοί παραγωγοί που επιλέγουν τις ποικιλίες αυτές, οι οποίες αφορούν και ποιοτικά κριθάρια που κατευθύνονται για βυνοποίηση, προχωρούν σε σπορά µέσα στο Νοέµβριο και αλωνίζουν τον Μάιο.

Έως 62,8 ευρώ για τοπικές ποικιλίες

Στην ίδια κατηγορία ειδικών πριµ, περιλαµβάνεται και ενίσχυση για την καλλιέργεια ετήσιων τοπικών ποικιλιών, καθώς και ποικιλιών προσαρµοσµένων στις τοπικές συνθήκες ή και άγριων συγγενών καλλιεργούµενων ειδών. Σηµειώνεται ότι εδώ δεν υπάρχει υποχρέωση µετατροπής της καλλιέργειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει στην κατηγορία αυτή η περίπτωση της καλλιέργειας ρεβιθιού. Συγκεκριµένα, η ενίσχυση για καλλιέργεια προσαρµοσµένων ποικιλιών ψυχανθών ή κάποιας ντόπιας ποικιλίας, συνεπάγεται µια ενδεικτική τιµή ενίσχυσης
στα 62,8 ευρώ το στρέµµα.

Για την καλλιέργεια προσαρµοσµένων ποικιλιών χειµερινών σιτηρών, η ενίσχυση που προτείνεται στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ, αφορά σε 31,3 ευρώ το κιλό.Για την καλλιέργεια προσαρµοσµένων ποικιλιών φαρµακευτικών ή αρωµατικών φυτών, η ενίσχυση φτάνει τα 82,4 ευρώ το στρέµµα.

Τέλος, προβλέπεται και η ενίσχυση για την εισαγωγή καινοτόµων ανθεκτικών καλλιεργειών η οποία ανέρχεται σε 60,6 ευρώ το στρέµµα. Ο υπολογισµός της ενίσχυσης στηρίζεται στην εκτίµηση του µέσου εισοδήµατος που προκύπτει από την καλλιέργεια ενός εκταρίου µε κάποια από τα υπό αποκατάσταση είδη/ποικιλίες (απαιτητικά σε νερό και λοιπές εισροές) από το οποίο αφαιρείται το εισόδημα που αναμένεται να προκύψει από την καλλιέργεια ενός εκταρίου με το προτεινόμενο είδος/ποικιλία. Η ανά εκτάριο διαφορά αποτελεί και το ποσό της ενίσχυσης κατ’ έτος.

πηγη:agronews

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΜΑΘΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Νέα άρθρα