Προσωπικό

Κεντρικό κατάστημα

Τμήμα Πωλήσεων
Βλάχος Στέφανος
Tεχνολόγος Γεωπόνος
Κασσανδρινός Δημήτριος
Γεωπόνος
Παππάς Κωνσταντίνος
Γεωπόνος M.Sc.
Γραφείο γεωργο-περιβαλλοντικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Κατσαρός Δημήτριος
Γεωπόνος M.Sc.
Αβραμίδου Ελένη
Μαθηματικός M.B.A.
Λογιστήριο
Ρόζος Σπυρίδων
Λογιστής 'Α Τάξεως
Καραστέργιου Φανή
Τεχνολόγος Γεωπόνος
Κυρμάνη Ζωή
Τεχνολόγος Γεωπόνος

Υποκατάστημα Βελεστίνου

Τμήμα Πωλήσεων
Δημάκης Γεώργιος
Γεωπόνος
Λαγός Κωνσταντίνος
Γεωπόνος
Βλάχος Κωνσταντίνος
Οδηγός

Υποκατάστημα Λεχωνίων

Τμήμα Πωλήσεων
Κουκουβίνης Κωνσταντίνος
Γεωπόνος
Κιατικίδης Κυριάκος
Τεχνολόγος Γεωπόνος