Προσωπικό

Κεντρικό κατάστημα

Τμήμα Πωλήσεων
Κασσανδρινός Δημήτριος
Γεωπόνος
Παππάς Κωνσταντίνος
Γεωπόνος M.Sc.
Κόκκαλης Κωνσταντίνος
Γεωπόνος M.Sc.
Αντωνίου Ευάγγελος
Γεωπόνος M.Sc.
Γραφείο γεωργο-περιβαλλοντικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Κατσαρός Δημήτριος
Γεωπόνος M.Sc.
Αβραμίδου Ελένη
Μαθηματικός M.B.A.
Λογιστήριο
Ρόζος Σπυρίδων
Λογιστής 'Α Τάξεως
Καραστέργιου Φανή
Τεχνολόγος Γεωπόνος
Μπρούσα Ευαγγελία
Τεχνολόγος Γεωπόνος

Υποκατάστημα Βελεστίνου

Τμήμα Πωλήσεων
Δημάκης Γεώργιος
Γεωπόνος
Λαγός Κωνσταντίνος
Γεωπόνος
Βλάχος Κωνσταντίνος
Οδηγός

Υποκατάστημα Λεχωνίων

Τμήμα Πωλήσεων
Κουκουβίνης Κωνσταντίνος
Γεωπόνος
Κιατικίδης Κυριάκος
Τεχνολόγος Γεωπόνος