Προσωπικό

Κεντρικό κατάστημα

Τμήμα Πωλήσεων
Κασσανδρινός Δημήτριος
Γεωπόνος
Μανωλόπουλος Μιχάλης
Τεχνολόγος Γεωπόνος
Αντωνίου Ευάγγελος
Γεωπόνος M.Sc.
Γραφείο γεωργο-περιβαλλοντικών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Μπρούσα Ευαγγελία
Τεχνολόγος Γεωπόνος
Δημάκης Δημήτριος
Τεχνολόγος Γεωπόνος
Κυριάκου Ελένη
Γεωπόνος M.Sc
Λογιστήριο
Ρόζος Σπυρίδων
Λογιστής 'Α Τάξεως
Μαργαρίτη Κωνσταντίνα
Τεχνολόγος Γεωπόνος
Καραστέργιου Φανή
Τεχνολόγος Γεωπόνος

Υποκατάστημα Βελεστίνου

Τμήμα Πωλήσεων
Δημάκης Γεώργιος
Γεωπόνος
Ξηρόπουλος Μάρκος
Γεωπόνος
Βλάχος Κωνσταντίνος
Οδηγός

Υποκατάστημα Λεχωνίων

Τμήμα Πωλήσεων
Κουκουβίνης Κωνσταντίνος
Γεωπόνος
Κιατικίδης Κυριάκος
Τεχνολόγος Γεωπόνος