Image article

Πρόγραμα της Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών

14/10/2022
πρόγραμα της Αναδιάρθρωσης Καλλιεργειών ας διευκρινήσουμε τα ακόλουθα:

📌 20 Οκτωβρίου 2022 η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης
📌Αφορά:
* Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.),
* Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.),
* Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών,
* Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ),
* Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και
* Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα.
* Δικαιούχοι μπορουν να είναι και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα και ανηκουν σε μία από τις ανωτέρω μορφές, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
📌 Στόχος του υποέργου είναι:
α) Η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής.
β) Η βελτίωση της παραγωγικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα.
γ) Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
δ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων στις αγορές με τη χρήση νέων ποικιλιών.
ε) Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
στ)Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
🖍Να σημειωθεί, ότι κάθε επενδυτικό σχέδιο θα αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους παραπάνω στόχους.
👌Επιλέξιμες Δαπάνες (συνοπτικά)
Επενδύσεις για αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλιεργειών και σχετικών άυλων δαπανών.
Επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή (Καν. 702/2014, Άρθρο 14 του τμήματος 1). Αναδιάρθρωση πολυετών/δενδρωδών καλλιεργειών:
Εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας
Προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης (γραμμική φύτευση – παλμέτα)
Οι νέες, επιλέξιμες ποικιλίες θα πρέπει:
Να είναι ανθεκτικές στη κλιματική αλλαγή.
Να είναι ανθεκτικές σε εχθρούς και ασθένειες που έχουν καταγραφεί και επηρεάζουν την
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.
Τα παραγόμενα αγαθά και προϊόντα να έχουν εξαγώγιμο εμπορικό προσανατολισμό.
Δεν είναι επιλέξιμες οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η ελαιοκαλλιέργεια.
Οι αιτήσεις ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών θα πρέπει να λάβουν υπόψη μελέτη από Πανεπιστημιακό Φορέα που θα δημοσιευτεί έως την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων.
Ο επιλέξιμος προυπολογισμός της επένδυσης κυμαίνεται από 500.000 έως 1 εκ €. Το ποσό της ενίσχυσης δεν δύναται να ξεπερνά τις 500.000 Ευρώ ανά υποβληθείσα αίτηση, ανά ΑΦΜ, ανά ενιαία επιχείρηση (αιτούσα και συνδεδεμένες) και ανά επενδυτικό σχέδιο.

ΜΑΘΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Νέα άρθρα