Image article

Σε τρεις κατηγορίες η διετής επιδότηση για διαφυγόντα κέρδη στα παρακάρλια

16/02/2024

Συνολικά 120.000 επιλέξιµα στρέµµατα τα οποία η εικόνα του δορυφόρου Copernicus στις 10 Οκτωβρίου εντόπισε ως πληµµυρισµένα στις παρακάρλιες περιοχές της Θεσσαλίας, θα µπορέσουν να ενισχυθούν στα πλαίσια του νέου Μέτρου 10.01.11, προϋπολογισµού 40,4 εκατ. ευρώ, το οποίο έχει υποβληθεί προς έγκριση στις ευρωπαϊκές αρχές.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η πρόταση αφορά την ενίσχυση σε τρεις οµάδες καλλιεργειών τις Αρόσιµες (βαµβάκια, βιοµ. Ντοµάτα, σιτηρά, µηδική κ.λπ), τις ∆ενδρώδεις (το 80% αφορά αµυγδαλεώνες) και τις Κηπευτικές (κυρίως υπαίθριες ντοµάτες) µε ξεχωριστά στρεµµατικά ποσά.

Κρίσιµο είναι να δεχτεί η κοινότητα πως πρόκειται για µία περίπτωση που δικαιολογεί µεγαλύτερη επιδότηση από τον περιορισµό που επιβάλλεται από τον µεταβατικό κοινοτικό κανονισµό του ΠΑΑ (Καν. ΕΕ 2020/2220) για την περίοδο 2021-2022, ο οποίος ορίζει µέγιστη ενίσχυση 60 ευρώ το στρέµµα και 90 ευρώ αντίστοιχα για αροτραίες και δενδρώδεις. Όπως και να έχει, η επιδότηση θα δίνεται µε βάση την καλλιέργεια που έχει δηλωθεί από τους πληττόµενους αγρότες στο ΟΣ∆Ε 2023 και θα καλύπτει τα έτη ενίσχυσης 2024 και 2025. Πάντως θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτει όλο το διαφυγόν κέρδος που έχουν οι παραγωγοί που δεν µπορούν να µπουν στα χωράφια τους, κάτι που προβλέπεται στο τεχνικό δελτίο που έχει αποσταλεί προς έγκριση.

Ακόµα περιµένουν για αιτήσεις το Μέτρο 5.2 οι κτηνοτρόφοι

Σε αναµονή παράλληλα βρίσκονται ακόµη οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας για την έκδοση της υπουργικής απόφασης για την προκήρυξη 45 εκατ. ευρώ του Μέτρου 5.2 που θα αφορά 100% επιδότηση για την αποκατάσταση του ζωικού τους κεφαλαίου και την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηνοτροφικών εγκατάστασεων. Παρά το γεγονός πως ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είχε δεσµευθεί πως µέχρι τις 10 Φεβρουαρίου θα ανοίξει η εφαρµογή για αιτήσεις, µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει. Συγκεκριµένα, το σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠΑΑΤ που εκδόθηκε την 1η Φεβρουαρίου ανέφερε: «Αναµένεται αρχές της ερχόµενης εβδοµάδας να εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για το µέτρο, µε βάση 45 εκατ. ευρώ, ακολουθεί  η πρόσκληση  και µέχρι τις 10/2 θα έχει ανοίξει η εφαρµογή του. Θα παρέχεται η δυνατότητα στους κτηνοτρόφους και µελισσοκόµους της Θεσσαλίας δωρεάν εκπόνησης των επενδυτικών σχεδίων και το ποσοστό της επιδότησης των επιλέξιµων δαπανών θα είναι 100%.  Στην πράξη πρόκειται για ένα γενναίο µέτρο µέσα από το οποίο θα υπάρξει δωρεάν αντικατάσταση του απολεσθέντος ζωικού κεφαλαίου κι επίσης, πλήρης- 100%- κάλυψη των δαπανών για επισκευή η ανακατασκευή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».

Μέχρι τέλη Φεβρουαρίου οι φάκελοι για την Κρατική Αρωγή έως 10.000 ευρώ

Μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου θα µπορούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν από τα ακραία πληµµυρικά φαινόµενα στην Θεσσαλία να υποβάλουν τους σχετικούς φακέλους προς τους αρµόδιους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ώστε να µπορέσουν να δροµολογηθούν όλες οι διαδικασίες για την καταβολή, τόσο της προκαταβολής, όσο και της τελικής επιχορήγησης στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε τη σχετική εισήγηση της κυβερνητικής επιτροπής κρατικής αρωγής, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% της εκτιµηθείσας ζηµιάς, όπως αυτή προκύπτει από το έργο των επιτροπών κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, κατόπιν ελέγχου, αυτοψίας και εκτίµησης των ζηµιών.

Πηγή:Agronews.gr

Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΜΑΘΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Νέα άρθρα