Image article

Σπάνιες φυλές, υπόλοιπα Βιολογικών και ενίσχυση κτηνοτρόφων Ιανουάριο

09/01/2023

Κάτι λίγα από εκκρεµότητες προγραµµάτων και ενιαίας, που ξέµειναν από τις πληρωµές του ∆εκεµβρίου, φέρνει ο Ιανουάριος, αρχής γενοµένης µε τις Σπάνιες Φυλές, κάποια Βιολογικά και τις ενισχύσεις για την αγορά ζωοτροφών ύψους 89 εκατ. ευρώ.

Σε δεύτερη φάση ακολουθεί µια συµπληρωµατική πίστωση για τις διορθώσεις στην ενιαία, για να ξεκινήσει από αρχές Φεβρουαρίου το µεγάλο κοµµάτι των συνδεδεµένων ενισχύσεων. Αυτές τιµές ηµέρες, µάλιστα, αναµένεται να ανοίξει το σύστηµα για διοικητικές πράξεις και ενστάσεις επί της εξισωτικής αποζηµίωσης.

Να σηµειωθεί ότι στην εξόφληση του τσεκ, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαµβάνονται οι µεταβιβάσεις δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης εκτός µικρών εξαιρέσεων για επί πλέον έλεγχο ή προσκόµιση δικαιολογητικών, ενώ στην πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης 2022, έγιναν οι διορθώσεις για τους µετακινούµενους κτηνοτρόφους µε απόρριψη στην πρώτη αξιολόγηση. ∆εν καταβάλλεται εξισωτική  αποζηµίωση σε όσους έχουν έδρα πεδινές περιοχές, δεν διαθέτουν στάβλο σε ορεινή ή µειονεκτική περιοχή άσχετα µε την περιοχή που έλαβαν κατανοµή βοσκοτόπων.

Όσον αφορά τώρα, τους δικαιούχους της δράσης για τη ∆ιατήρηση Απειλούµενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων, καθώς και για όσους δικαιούχους Βιολογικών υπήρξαν προβλήµατα που σχετίζονται µε την ενηµέρωση της ΑΑ∆Ε, ο Οργανισµός Πληρωµών ανακοίνωσε ότι οι πληρωµές θα γίνουν τον Ιανουάριο, µετά τη λήψη επικαιροποιηµένου αρχείου.

Τέλος, όσον αφορά το Εθνικό Απόθεµα, υπάρχει υπόλοιπο προς διάθεση για το έτος 2022 το οποίο θα ενισχυθεί από ανακτήσεις Αποθέµατος προηγούµενων ετών, σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ,. Βέβαια, θα προηγηθεί έλεγχος σε 3.718 αιτήσεις των Κωδικών Κ4 (Αιτούντες που είτε είναι κάτω των 18 ετών, είτε απαιτείται εκ νέου διασταύρωση στοιχείων µε την ΑΑ∆Ε) και Κ5 (Αιτούντες που δεν πληρούν το κριτήριο του Ενεργού Γεωργού κατά την 1η κατανοµή ΕΑ 2022) µε λήψη νεότερων στοιχείων από ΑΑ∆Ε καθώς και σε 2.654 αιτήσεις του Κωδικού Κ2 (Αιτούντες που δηλώνουν ζωικό κεφάλαιο και δεν έχουν καµία παράδοση γάλακτος ή σφαγές το 2022, σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΑΡΤΕΜΙΣ), όπου θα γίνει εκ νέου διασταύρωση των στοιχείων µε την ΑΑ∆Ε και την πλατφόρµα του ΑΡΤΕΜΙΣ απολογιστικά για το 2022.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί:

Απλήρωτοι ακόµα οι παραγωγοί της πρώτης πρόσκλησης στο Κοµφούζιο

Εκτός πληρωµής τον ∆εκέµβριο έµειναν οι δικαιούχοι της πρώτης πρόσκλησης του Κοµφούζιο, µε τα µέλη του Αγροτικού Συλλόγου Βελβεντού και του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Νάουσας να µιλούν σε επιστολή τους για «ανεπάρκεια των µηχανισµών του ΟΠΕΚΕΠΕ, που άφησε απλήρωτους τους παραγωγούς που εφαρµόζουν την Αγροπεριβαλλοντική ∆ράση Κοµφούζιο από την πρώτη πρόσκληση». Οι ίδιοι προσθέτουν επίσης ότι «Ενώ έπρεπε ήδη να έχει πληρωθεί το 70% δυστυχώς δεν έγινε. Από τη µεριά του ΟΠΕΚΕΠΕ καµία ανακοίνωση σε όλους αυτούς τους παραγωγούς που έχουν πληρωµένο το κοµφούζιο από την τσέπη τους και τα πόσα αντιστοιχούν σε αρκετές χιλιάδες ευρώ για κάθε παραγωγό.

Πώς λοιπόν κύριοι εκεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πειστούν όλοι αυτοί οι παραγωγοί για τη νέα σεζόν να ξανά εφαρµόσουν τη δράση Κοµφούζιο;

Πρόκειται για περιβαλλοντολογική δράση που έχει σαν σκοπό τη µείωση των γεωργικών φαρµάκων. Για αυτό λοιπόν τώρα πριν είναι αργά να προχωρήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξόφληση του Kοµφούζιο».

Από Μάρτιο και οι αγρότες έως 35 ετών στην επικουρική ασφάλιση του ΤΕΚΑ

Από τον Μάρτιο του 2023, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ταµείου Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης θα παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στην επικουρική ασφάλισή του και σε αγρότες, µε το δικαίωµα ένταξης να διατηρείται µέχρι
τη συµπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους. Αυτό επισηµαίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στο µήνα πληρωµή 21 ευρώ de minimis για κάστανα Πιερίας

Σε τροχιά πληρωµής µπαίνουν τα de minimis για τους ελαιοπαραγωγούς Λέσβου µε ενίσχυση ύψους 21 ευρώ το στρέµµα και για τους καστανοπαραγωγούς Πιερίας µε 144 ευρώ το στρέµµα, µετά τη δηµοσίευση σε ΦΕΚ της σχετικής απόφασης. Ειδικότερα, για τη Λέσβο, δικαιούχοι ορίζονται οι ελαιοπαραγωγοί της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου που έχουν υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε το 2020, διαθέτουν παραγωγικά δέντρα
και διατηρούν τουλάχιστον ένα στρέµµα µε ελιές. Αντίστοιχα, για την Πιερία δικαιούχοι de minimis ορίζονται οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή κάστανων στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, έχουν υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε το 2021 και διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέµµα καστανιές.

ΜΑΘΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Νέα άρθρα