Image article

Στα μέσα Απριλίου πληρωμή για συνδεδεμένες ψυχανθών, σιτηρών και ειδική βάμβακος

08/04/2024

Λίγες µόλις ηµέρες πριν την πρώτη πληρωµή για τις συνδεδεµένες προς τους αγρότες και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ούτε οι ∆ΑΟΚ ούτε οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου είναι ακόµα σε θέση να καταγράψουν µε ακρίβεια τις επιλέξιµες εκτάσεις των καλλιεργειών που είναι να λάβουν ενίσχυση.

Ενδεικτικές οι περιπτώσεις των ζωοτροφών, οι συνδεδεµένες των οποίων δροµολογούνται να πληρωθούν στο πρώτο πακέτο και δη περί τα µέσα του µήνα. Αυτό που πρέπει να περιµένουν οι αγρότες είναι ενισχύσεις περίπου στα επίπεδα των ενδεικτικών τιµών, όπως αυτά ανακοινώθηκαν στις σχετικές αποφάσεις του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ. Κι αυτό σηµαίνει ότι η συνδεδεµένη ενίσχυση στη µηδική και το τριφύλλι θα κυµανθεί περί τα 8 µε 8,3 ευρώ το στρέµµα µε την έκταση αναφοράς στα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 να καθορίζεται σε 1,19 εκατ. στρέµµατα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι παραγωγοί για το έτος 2023 θα λάβουν µειωµένη κατά 4 ευρώ ενίσχυση, αφού µέχρι πέρυσι η συνδεδεµένη κυµαινόταν περί τα 12 ευρώ.

Αλλαγές αναµένονται και στα  πρωτεϊνούχα ψυχανθή στα οποία περιλαµβάνεται ο βίκος, το κτηνοτροφικό κουκί, το κτηνοτροφικό ρεβίθι, το κτηνοτροφικό µπιζέλι, το κτηνοτροφικό λαθούρι, το λούπινο, το ρόβι και η σόγια, καθώς προβλέπεται επιδότηση 19,2 ευρώ το στρέµµα από τα 8 ευρώ που ελάµβαναν πέρυσι.

Όσον αφορά τώρα το καλαµπόκι, στο οποίο πρώτη χρονιά δίνεται συνδεδεµένη ενίσχυση, εκεί τα πράγµατα είναι πιο περίπλοκα, αφού κανείς ακόµα δεν είναι σε θέση να ξεκαθαρίσει – ούτε καν ο ίδιος ο υπουργός, ο οποίος σε πρόσφατη συνάντησή του µε παραγωγούς, αναφέρθηκε σε αυτούς ως δυνητικά δικαιούχους – για το πόσα από τα 1,2 εκατ. στρέµµατα που σπάρθηκαν είναι επιλέξιµα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες θα καταλήξουν στην ενδεικτική τιµή στα 55 ευρώ το στρέµµα ή σε κάποιο επίπεδο κοντά σε αυτή, αφού στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ αποσαφηνίζεται ότι τα 770.000 στρέµµατα είναι αυτά για τα οποία δεν υπάρχει πρόβληµα επάρκειας ή ποιότητας νερού άρδευσης, όπως προέκυψε από λεπτοµερείς υπολογισµούς σε επίπεδο υδατικών συστηµάτων και αγροτεµαχίων.

Κατά τα λοιπά, το επόµενο δεκαήµερο οι διοικητικοί του Οργανισµού Πληρωµών καλούνται να αντλήσουν τα καταχωρηθέντα στοιχεία παραδόσεων και να διενεργήσουν τους προβλεπόµενους ελέγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιµότητας και µετά τους µηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους, που θα καθορίσουν τους δικαιούχους παραγωγούς, τις προσδιορισθείσες επιλέξιµες εκτάσεις και τελικά την τιµή µιας σειράς συνδεδεµένων ενισχύσεων. Οι γνωρίζοντες αναφέρουν ότι η «δουλειά» δεν είναι δύσκολη και ο χρόνος αρκεί, για να βγει σε πέρας η πίστωση µιας πρώτης παρτίδας συνδεδεµένων της φυτικής παραγωγής.

Σε αυτές, λογικά θα συµπεριληφθούν και τα καρτελάκια σε σκληρό σιτάρι και βαµβάκι, αλλά και οι ενισχύσεις σε µαλακό σιτάρι, κριθάρι, όσπρια, καρπούς µε κέλυφος και µήλα. Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε τις διεργασίες στις οποίες προχωρά ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αποκλείεται να πληρωθούν και η βιοµηχανική ντοµάτα, η κορινθιακή σταφίδα, τα πορτοκάλια προς χυµοποίηση, οι σπόροι σποράς και το ρύζι.

Το µεγαλύτερο «στοίχηµα» αφορά την ειδική ενίσχυση βάµβακος, που έχει να κάνει µε µεγάλο αριθµό δικαιούχων, τα περισσότερα χρήµατα – περί τα 183 εκατ. ευρώ, αλλά και αυξηµένες δυσκολίες σχετικά µε τα πορίσµατα του ΕΛΓΑ όσον αφορά τις εκτάσεις του θεσσαλικού κάµπου που επλήγησαν από τις πληµµύρες. Μάλιστα ακούγεται ότι αναµένεται να δηµοσιευτεί απόφαση µε την οποία θα µειωθεί το απαιτούµενο πλαφόν παράδοσης στη Θεσσαλία.

Πηγή:Agronews.gr

Διαβάστε περισσότερα εδω

ΜΑΘΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Νέα άρθρα