Image article

Σχέδια Βελτίωσης: Επιδότηση έως 80% και τρακτέρ με… αλγόριθμο

29/12/2022

Με επιδότηση έως 80% για τους νέους αγρότες και τους γεωργούς σε ορεινές περιοχές, επιλογή τρακτέρ με αλγόριθμο και προβλέποντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα αγοράς γης, έρχονται τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, προϋπολογισμού 230 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα ποσοστά της επιδότησης, σύμφωνα με το σχέδιο της υπουργικής απόφασης του αρμόδιου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιώργου Στύλιου, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, έχουν ως εξής:

Νέοι αγρότες, είτε έχουν ενταχθεί στο ομώνυμο μέτρο του ΠΑΑ την τελευταία πενταετία, είτε είναι κάτω των 41 ετών με επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ασχολούνται για πρώτη φορά με τη γεωργία, καθώς και γεωργοί σε ορεινές περιοχές:

 • 80% στα νησιά Αιγαίου πελάγους κάτω των 3.100 κατοίκων,
 • 70% στα νησιά Αιγαίου πελάγους άνω των 3.100 κατοίκων,
 • 60% σε Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία
 • 50% στην Αττική.

Γεωργοί σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα:

 • 80% στα νησιά Αιγαίου πελάγους κάτω των 3.100 κατοίκων,
 • 70% στα νησιά Αιγαίου πελάγους άνω των 3.100 κατοίκων,
 • 50% σε Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα και Δυτική Μακεδονία,
 • 40% στην Αττική.

Υπόλοιποι γεωργοί στις κανονικές περιοχές:

 • 80% στα νησιά Αιγαίου πελάγους κάτω των 3.100 κατοίκων,
 • 70% στα νησιά Αιγαίου πελάγους άνω των 3.100 κατοίκων,
 • 50% σε Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησο, Κρήτη,
 • 40% σε Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και Αττική.

Αγορά γης: Έως το 10% του επενδυτικού σχεδίου

Στη νέα πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης συγκαταλέγεται για πρώτη φορά στις επιλέξιμες δαπάνες η αγορά γης υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 •  αγορά πρέπει να αφορά αγροτεμάχιο το οποίο είναι όμορο με ιδιόκτητο αγροτεμάχιο της εκμετάλλευσης. Μετά την ολοκλήρωσή της, το νεοαποκτηθέν αγροτεμάχιο πρέπει να κατέχεται κατά πλήρη κυριότητα. Δεν είναι επιλέξιμο το τίμημα κατά το ποσό το οποίο υπερβαίνει την αντικειμενική τιμή της περιοχής ή, εφόσον δεν υφίσταται αντικειμενική τιμή, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εκτίμηση της ΔΟΥ.
 • Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίου από ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς.
 • Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά αγροτεμαχίου το οποίο έχει μεταβιβαστεί στον πωλητή μετά τις 31 Αυγούστου 2022.
 • Η δαπάνη για την αγορά γης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

ΑΠΕ, μηχανολογικός εξοπλισμός και φυτείες

Στις επενδύσεις που επιδοτούνται μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης περιλαμβάνονται:

 • Ίδρυση, μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.
 • Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής άνθεων ή μανιταριών.
 • Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό φορτηγό).
 • Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου.
 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών, που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα μέτρα του ΠΑΑ. Ενδεικτικά, στις γενικές δαπάνες περιλαμβάνονται οι αμοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωμής, οι αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας.

Επιλογή τρακτέρ μέσω αλγορίθμου

Η ιπποδύναμη και το είδος του τρακτέρ για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης προσδιορίζονται με τη βοήθεια του αλγορίθμου TEMPORAL ENERGY REQUIREMENT SATISFACTION (TEReS), ο οποίος αναπτύχθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τις ανάγκες του προγράμματος και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr.

Για την ανάπτυξη του αλγορίθμου έχουν ληφθεί υπόψη το είδος της καλλιέργειας, η έκτασή της και το κόστος εγκαιρότητας των επεμβάσεων. Για το τελευταίο συγκεντρώθηκαν δεδομένα που αφορούσαν το είδος της καλλιέργειας, την ποικιλία και τα μετεωρολογικά στοιχειά της περιοχής, ώστε να υπολογιστούν οι ημέρες υστέρησης κάθε εργασίας. Κατά συνέπεια, για τον υπολογισμό της απαιτουμένης ισχύος γεωργικών ελκυστήρων για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων λαμβάνονται επίσης υπόψη οι εποχιακές ενεργειακές απαιτήσεις και το διαθέσιμο χρονικό διάστημα για την εξασφάλιση αυτών.

Με βάση τον ανωτέρω αλγόριθμο, σχεδιάστηκε λογισμικό (TEReS) για την εκτίμηση της απαραίτητης ισχύος των ελκυστήρων, η οποία βασίζεται στην κάλυψη των πραγματικών ενεργειακών αναγκών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Για λόγους εύρεσης του κατάλληλου ελκυστήρα υπό τις συνθήκες της αγοράς μηχανημάτων, οι ιπποδυνάμεις που προκύπτουν από τη χρήση του αλγορίθμου ή του κατωτέρω πίνακα μπορεί να προσαυξάνονται μέχρι και 10 ίππους.

Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω αλγορίθμου, είναι δυνατή η επιδότηση τρακτέρ με τις εξής προϋποθέσεις:

Καλλιέργεια – ΕκτροφήΔυναμικότητα
Καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και αμπελώνων ή/και κηπευτικών σε έκταση τουλάχιστον 45 στρεμμάτωνέως 70 hp
Καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/και αμπελώνων ή/και κηπευτικών σε έκταση τουλάχιστον 60 στρεμμάτωνέως 80 hp
Καλλιέργειες σε έκταση τουλάχιστον 100 στρεμμάτωνέως 80  hp
Εκτροφή τουλάχιστον: 200 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους σε ορεινές περιοχές ή 300 θηλυκών αιγοπροβάτων άνω του έτους στην υπόλοιπη χώρα ή 80 βοοειδών ή 100 χοιρομητέρων 

 

έως 70* hp.

*Εξαίρεση για τη βοοτροφία και την αιγοπροβατοτροφία: στην περίπτωση που η εκμετάλλευση κατέχει ή θα κατέχει μη αυτοκινούμενο ενσιροδιανομέα, είναι δυνατή η αιτιολόγηση αγοράς ελκυστήρα ιπποδύναμης ανάλογης των προδιαγραφών λειτουργίας του ενσιροδιανομέα και μέχρι 100 ίππων.

Έως 15 Ιανουαρίου 2023 η διαβούλευση

Η δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη νέα πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης πρόκειται να διαρκέσει έως τις 15 Ιανουαρίου. Αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις που θα κατατεθούν, θα ακολουθήσει η έκδοση της πρόσκλησης.

πηγη:power game

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

 

ΜΑΘΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Νέα άρθρα