Image article

Σχέδια Βελτίωσης τον Δεκέμβριο με 230 εκατ. ευρώ προϋπολογισμό

06/10/2022

Με προϋπολογισμό 230 εκατ. ευρώ θα προκηρυχθούν το Δεκέμβριο τα νέα Σχέδια Βελτίωσης όπως ανακοίνωσε επίσημα το ΥΠΑΑΤ, με δικαιούχους κατ’ επάγγελμα αγρότες και Νέους Αγρότες του Μέτρου 6.1 που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα την τελευταία πενταετία.

Σχέδια Βελτίωσης τον Δεκέμβριο με 230 εκατ. ευρώ προϋπολογισμό για Νέους Αγρότες και επαγγελματίες

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση θα πρέπει οι υποψήφιοι δικαιούχοι να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι και να έχουν κάνει ΟΣΔΕ το 2022. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται τρακτέρ, παρελκόμενα, νέες φυτεύσεις δενδροκαλλιεργειών, φωτοβολταϊκά, στάβλοι, θερμοκήπια και για πρώτη φορά μεταφερόμενοι οικίσκοι φιλοξενίας εργατών.

Προτεραιότητα (μόρια) θα υπάρξει σε επενδύσεις φωτοβολταϊκών και εξοικονόµισης ύδατος, ενώ αναφορά θα γίνεται και σε ακόµη πιο δυναµικές εκµεταλλεύσεις σε όρους Τυπικής Απόδοσης (πάνω από 25.000 ευρώ) σε σχέση µε την περασµένη πρόσκληση.

Κατά τα άλλα, από την ανακοίνωση του υπουργείου λείπουν κρίσιμες λεπτομέριες όσον αφορά την προκήρυξη όπως είναι για παράδειγμα το κατώφλι της τυπικής Απόδοσης ένταξης στο Μέτρο αλλά και τα ύψης της ενίσχυσης. Από τις διαχειριστικές αρχές πάντως, ο σχεδιασμός στις αρχές του έτους έλεγε για 12.000 ευρώ ελάχιστη τυπική απόδοση ένταξης.

Επιπλέον, η ανακοίνωση δεν αποσαφηνίζει και τα μέγιστα επιλέξιμα ποσά ανά επενδυτικό φάκελο, τα οποία όπως έχει αναφέρει ο ίδιος ο προϊστάμενος της Μονάδας Επενδύσεων, Θύμιος Τσιατούρας, θα είναι 130.000 ευρώ για τη φυτική παραγωγή και τα 200.000 ευρώ για τη ζωική.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:Στα 230 εκατ. ευρώ η πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτίωσης του ΠΑΑ

Γεωργαντάς: Με σταθερά βήματα σχεδιάζουμε τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα στη χώρα μας

Το ΥΠΑΑΤ ανακοινώνει ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαβούλευση για την νέα πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης (υπομέτρο 4.1.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας).

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014 – 2022 με πόρους 180 εκ. ευρώ από το μέσο ανάκαμψης και με νομικές δεσμεύσεις που εκτιμάται ότι μπορούν να ανέλθουν έως τα 230 εκ. ευρώ, τον Δεκέμβριο του 2022 θα προκηρυχθεί η δράση 4.1.5 σχετικά με την υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (υπερδέσμευση περίπου 30 %).

Η υποβολή αναμένεται να εκκινήσει στο τέλος του έτους και θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Επιλέξιμα θα είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Για τα φυσικά πρόσωπα οι κυριότερες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας είναι:

 1. Η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα του επαγγελματία γεωργού (όχι ως νεοεισερχόμενου) ή η ιδιότητα του δικαιούχου του υπομέτρου 6.1 – Νέοι Αγρότες κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή του αιτήματός του.
 2. Η υποβολή παραδεκτής δήλωσης ΟΣΔΕ το έτος 2022.
 3. Η ύπαρξη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Οι κυριότερες επιλέξιμες επενδύσεις είναι οι εξής:

 1. Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων μεταφερόμενων οικίσκων φιλοξενίας εργατών.
 2. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 3. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών.
 4. Επενδύσεις σε ΑΠΕ.
 5. Επενδύσεις σε διαχείριση αποβλήτων.
 6. Γενικές Δαπάνες (αμοιβές μελετητών, δαπάνες για έκδοση αδειών κ.λπ.)

Δεν ενισχύονται, μεταξύ άλλων:

 1. Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός .
 2. Ο Φ.Π.Α.
 3. Οι δαπάνες για αγορά ζώων.
 4. Οι δαπάνες για αγορά ετήσιων φυτών ή φυτών που εγκαθίστανται με σπορά.
 5. Οι δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού.

Στα βαθμολογικά κριτήρια περιλαμβάνονται:

 1. Ο παραγωγικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.
 2. Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης.
 3. Η δυναμική του δικαιούχου και της εκμετάλλευσης.
 4. Οι επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.
 5. Το είδος της επενδυτικής δαπάνης με έμφαση στην ψηφιακή γεωργία και τις ΑΠΕ.
 6. Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.
 7. Η εισαγωγή / χρήση καινοτομίας.
 8. Η συμμετοχή σε κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας.

Αξιολόγηση αιτήσεων

Τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων ακολουθεί συγκριτική αξιολόγηση, βαθμολογική κατάταξη και ένταξη στο μέτρο όσων αιτήσεων καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης. Για την ταχύτερη αξιολόγηση της αίτησης θα διευρυνθεί το μητρώο των αξιολογητών αιτήσεων στήριξης. 

Ø  Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Γεωργαντάς, επισήμανε: «Μέσα από το ενισχυμένο Πρόγραμμα για τα Σχέδια Βελτίωσης, συνεχίζεται η προσπάθεια στήριξης και εκσυγχρονισμού της πρωτογενούς παραγωγής και η κάλυψη των αναγκών που έχουν προκύψει από τα νέα δεδομένα. Στηρίζουμε με πράξεις τον Έλληνα παραγωγό και τον οπλίζουμε με όλα τα αναγκαία εφόδια για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του σήμερα, αλλά και τις προκλήσεις του αύριο».

ΠΗΓΗ:agronews

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΜΑΘΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Νέα άρθρα