Image article

Όριο στο 15% του φακέλου τίθεται για την αγορά γης στα νέα Σχέδια Βελτίωσης

18/10/2022

Στο 10% του φακέλου των Σχεδίων Βελτίωσης τοποθετείται η δυνατότητα επιδότησης για την αγορά γης, σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό της υφιστάµενης µεταβατικής περιόδου, ο οποίος ωστόσο δεν είχε ενεργοποιηθεί µέχρι σήµερα.

Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται, η αγορά γης «αφορά σε ποσοστό έως 10 % του συνολικού κόστους της επένδυσης και για τις περιπτώσεις που συµπεριλαµβάνονται εγκαταλελειµµένες εγκαταστάσεις το όριο ανέρχεται έως 15%»

Ενδιαφέρον έχει και η πρόβλεψη για αντίστοιχη επιδότηση και στο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ που ξεκινά το 2023. Εδώ, στο άρθρο 73 αναφέρεται:

Τα κράτη µέλη καταρτίζουν κατάλογο των µη επιλέξιµων επενδύσεων και κατηγοριών δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων τουλάχιστον των ακολούθων:

Aγορά γης για ποσό που υπερβαίνει το 10 % των συνολικών επιλέξιµων δαπανών για την οικεία πράξη, µε εξαίρεση την αγορά γης για διατήρηση του περιβάλλοντος και προστασία εδάφους πλούσιου σε άνθρακα ή την αγορά γης από γεωργούς νεαρής ηλικίας µε χρηµατοοικονοµικά µέσα· στην περίπτωση της χρήσης χρηµατοοικονοµικών µέσων, το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρµόζεται στην επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη που καταβάλλεται στον τελικό αποδέκτη ή, στην περίπτωση εγγυήσεων, στο ποσό του υποκείµενου δανείου.

Ως προς το ειδικότερο θέµα της επιδότησης του κόστους των µεταβιβάσεων στα όµορα αγροκτήµατα που έρχεται στα επερχόµενα Σχέδια Βελτίωσης τα οποία προκηρύσσονται τον ∆εκέµβριο, αναφέρθηκε σε ενηµερωτική εκδήλωση ο προϊστάµενος στη διαχειριστική αρχή που χειρίζεται τα Σχέδια Βελτίωσης, Θύµιος Τσιατούρας λέγοντας µεταξύ άλλων ότι:  «Για πρώτη φορά, υπό όρους, τους οποίους µένει να προσδιορίσουµε, θα είναι επιλέξιµη η αγορά γης. Λίγο αυτό θα το στήσουµε στη λογική του να συµπληρώσω σε κάποιο αγροτεµάχιο που ήδη έχω, να πάρω κάποιο όµορο, ώστε να ξεπεραστεί το διαρθρωτικό πρόβληµα που έχει η ελληνική γεωργία, που έχει πολύ κατακερµατισµένο κλήρο».

Μεγάλο το ενδιαφέρον για θέματα αγροτικής γης, παράθυρο αλλαγών μετά τα όμορα αγροκτήματα

Ιδιαίτερα θετικής υποδοχής έχει τύχει από τον κόσµο της παραγωγής η δήλωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργου Γεωργαντά, σχετικά µε τη δυνατότητα επιδότησης από τα αναπτυξιακά προγράµµατα (Σχέδια Βελτίωσης), περιπτώσεων αγοράς όµορων αγροκτηµάτων, εκεί όπου ενεργοί και κατά κύριο επάγγελµα αγρότες σχεδιάζουν αγορές γης µε στόχο την διεύρυνση των εκµεταλλεύσεών τους. Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τους βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος να παίρνουν ηχηρά µηνύµατα από τους αγρότες για ευρύτερες αλλαγές στα θέµατα που συνδέονται µε τις µεταβιβάσεις και την αγορά αγροτικής γης. Κι αυτό, προκειµένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη των υγειών οικονοµικά αγροτικών εκµεταλλεύσεων και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα τους σε µια εποχή που βάλλονται από τις συνεχείς αυξήσεις στο κόστος παραγωγής.

Η ανάδειξη του θέµατος από την Agrenda και το Agronews, δείχνει να έχει τύχει ιδιαίτερα θερµής υποδοχής από τους ανθρώπους της παραγωγής, µε πολλούς αγρότες να καταθέτουν τη δική τους εµπειρία από τις τεχνικές, γραφειοκρατικές και φορολογικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στη διεκπεραίωση τέτοιων υποθέσεων.

Τονίζεται για παράδειγµα ότι δεν αρκεί η επιδότηση και µόνο του τιµήµατος µε το οποίο γίνεται η αγορά, σε υπό µεταβίβαση όµορα αγροκτήµατα. Χρειάζεται να βρεθούν λύσεις, που θα διευκολύνουν τους εν δυνάµει πωλητές στην ολοκλήρωση των απαιτούµενων διαδικασιών, µέχρι την δηµιουργία συµβολαίου.

Αναφέρεται για παράδειγµα, ότι σε ένα κτήµα, όχι κατ’ ανάγκη µεγάλης έκτασης, µπορεί να έχουν λόγο 3 και 4 πολλές φορές κληρονόµοι. Αρκεί λοιπόν η αδυναµία (π.χ. λόγω οφειλών στην εφορία) ή άρνηση ενός εκ των τεσσάρων για να µαταιωθεί µια συµβολαιογραφική πράξη µεγάλου ενδιαφέροντος για τον αγρότη – καλλιεργητή που αναπτύσσει δραστηριότητα στη συγκεκριµένη περιοχή. Αυτό πολύ συχνά δυσκολεύει τον προγραµµατισµό των αγροτικών επιχειρήσεων, µπλοκάρει τους φακέλους στα επενδυτικά προγράµµατα, οδηγεί σε απώλειες άµεσων ενισχύσεων, γενικά κάνει τη δουλειά των αγροτών προβληµατική.

Όλοι γνωρίζουν ότι το κληρονοµικό δίκιο στην Ελλάδα πάσχει και σίγουρα δεν βοηθά στην αναγκαία διεύρυνση του κλήρου, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η προσέλκυση γης από πραγµατικούς αγρότες µε ρεαλιστικά σχέδια ανάπτυξης.

Οι υπό διερεύνηση πτυχές στο θέµα της αγροτικής γης είναι δεκάδες, ωστόσο, µια πρώτη αναφορά του πρωθυπουργού στο θέµα θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα σηµατοδοτούσε την πραγµατική βούληση της κυβέρνησης να ασχοληθεί µε το ζήτηµα και να δροµολογήσει τις κατάλληλες παρεµβάσεις, ακόµα κι αν αυτές δεν πάρουν σ’ αυτή τη φάση διαστάσεις ουσιαστικής µεταρρύθµισης.

πηγη:agronews

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΜΑΘΕ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Νέα άρθρα