Συνεργασίες

Στρατηγική μας είναι να διατηρούμε μακροχρόνιες συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου καθώς και με τα πιο ζωντανά κομμάτια του αγροτικού κόσμου του ελλαδικού χώρου, προωθώντας ιδέες, εμπνέοντας δημιουργικότητα και υποστηρίζοντας την κοινωνική και οικονομική δομή της γεωργικής δραστηριότητας.