Περιγραφή

Μειώνει και ρυθμίζει το pH του διαλύματος ψεκασμού
Περιέχει ένα μοναδικό δείκτη ο οποίος μετατρέπει το χρώμα του νερού ψεκασμού σε ροζ όταν φτάσει στην βέλτιστη περιοχή 4,5 – 5,0
Έχει άριστες ικανότητες διαβροχής και διασποράς οι οποίες βελτιώνουν την απόδοση των φυτοπροαστευτικών προϊόντων (ειδικά των ζιζανιοκτόνων) και μειώνουν την πιθανότητα της φυτοτοξικότητας.
Βελτιώνει τη διείσδυση και την απορρόφηση των διασυστηματικών εντομοκτόνων και των θρεπτικών διαλυμάτων διαφυλλικού ψεκασμού.
Εμποδίζει την ταχεία υδρόλυση (υποβάθμιση) των αλκαλικών ευαίσθητων φυτοπροστατευτικών όπως οργανοφωσφορικά, καρβαμιδικά, συνθετικά πυρεθροειδή και χλωριωμένους υδρογονάνθρακες.
Βελτιώνει τη συμβατότητα των γαλακτοματοποιητών με προϊόντα διαφυλλικής θρέψης.
Εξουδετερώνει συγκεκριμένα δυσδιάλυτα άλατα και μειώνει την ηλεκτρική αγωγιμότητα των σκληρών νερών στην βέλτιστη περιοχή pH.

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος5 kg

Νέα προϊόντα