Διοίκηση

Θανάσης Κούντριας

Ο κύριος Θανάσης Κούντριας είναι γεωπόνος και είναι μέτοχος της Αγρομηχανικής Βόλου Α.Ε. από το 1997 που είναι και το έτος ίδρυσής της. Από το 2014 είναι ο πρόεδρος της  εταιρίας.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Γεωπονίας της σχολής γεωτεχνικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει μεταπτυχιακές σπουδές (M.SC.) στη  «Μοριακή Βιολογία» στο πανεπιστήμιο Humbodt του Βερολίνου και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) με εξειδίκευση στο «Marketing» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Είναι υπεύθυνος του τομέα ανάπτυξης γεωργο-περιβαλλοντικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων της εταιρίας, καθώς και του υποκαταστήματος της εταιρίας στο Βελεστίνο, όπου  οι  κύριες δραστηριότητες είναι τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας, η δενδροκομία και τα κηπευτικά.

Έχει πτυχίο μελετητή του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων των κατηγοριών 25Α (Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου)  και 27Α (Περιβαλλοντικές Μελέτες) (Προεδρικό Διάταγμα υπ΄. αριθ. 256/1998) με Αριθμό Μητρώου: 22143, καθώς και πτυχίο μελετητή του ΓΕΩ.ΤΕ.Ε. για μελέτες σχεδίων  βελτίωσης, νέων γεωργών, βιολογικής γεωργίας, ολοκληρωμένης διαχείρισης, με Αριθμό Μητρώου συντακτών Σχεδίων Βελτίωσης και Σχεδίων Δράσης: ΣΣΒΔ – 1/2286.

Γεώργιος Κατσαφέρης

Ο κ. Γεώργιος Κατσαφέρης αποφοίτησε το 2012 από το τμήμα Γεωπονικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει πιστοποιημένες γνώσεις στις απεντομώσεις – μυοκτονίες και είναι υπεύθυνος του συγκεκριμένου τομέα της εταιρίας. Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά.

Εργάζεται στην Αγρομηχανική Βόλου Α.Ε. από τον Οκτώβριο του 2011 και σήμερα κατέχει την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου με ειδίκευση στις δεντροκομικές καλλιέργειες και τα κηπευτικά.

Σταμάτης Κούντριας

Ο κύριος Σταμάτης Κούντριας είναι γεωπόνος, απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1973 δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Αρχικά για μικρό χρονικό διάστημα ως γεωπόνος – πωλητής σε μεγάλη ελληνική εταιρία εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και κατόπιν, από το 1974 έως το 1997 ως ιδιοκτήτης της εταιρίας εμπορίας γεωργικών εφοδίων «ΦΥΤΟΦΑΡΜ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΥΝΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». Από το 1997 (έτος ίδρυσής της) έως σήμερα είναι μέτοχος της εταιρίας εμπορίας γεωργικών εφοδίων «ΑΓΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.».

Από το 1997 έως το 2010 υπήρξε πρόεδρος της εταιρίας και υπεύθυνος του υποκαταστήματος της στο Βελεστίνο Νομού Μαγνησίας.

Βασικός τομέας δραστηριότητας στο υποκατάστημα είναι τα φυτά μεγάλης καλλιέργειας, η δενδροκομία και τα τελευταία χρόνια και τα κηπευτικά.