Ψυχανθή

Τα ψυχανθή αποτελούν μια μεγάλη υποοικογένεια φυτών με δέκα χιλιάδες περίπου είδη και ανήκουν στην οικογένεια των Κυαμοειδών και στην τάξη Rosales. Τα εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος για την διατροφή αγροτικών ζώων. Είναι φυτά δικοτυλήδονα, ετήσια, διετή ή πολυετή και παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 

  • Τα φύλλα τους είναι συνήθως σύνθετα
  • Τα σπέρματα τους ωριμάζουν μέσα σε λοβούς
  • Τα άνθη τους μοιάζουν με πεταλούδες
  • Τα φυτά έχουν την ικανότητα να αναπτύσσουν συμβιωτικές σχέσεις με τα βακτήρια του γένους Rhizobium, τα καλούμενα και ως αζωτοβακτήρια.

Τα καλλιεργούμενα ψυχανθή, ανάλογα με το είδος ή τις οικολογικές απαιτήσεις τους καλλιεργούνται για διάφορους σκοπούς. Μερικά από αυτά όπως η μηδική ή τα τριφύλλια, καλλιεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το χόρτο τους που υπό διάφορες μορφές χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων. Αλλά πάλι όπως τα ρεβίθια ή τα φασόλια, καλλιεργούνται για τα ξερά σπέρματα τους που είναι γνωστά με την γενική ονομασία όσπρια, χωρίς βέβαια για μερικά από αυτά να αποκλείεται η καλλιέργεια τους και για τους χλωρούς λοβούς.

Τα ψυχανθή κτηνοτροφικά φυτά περιλαμβάνουν δέντρα (όπως η χαρουπιά και η ψευδακακία), θάμνους (όπως η δενδρώδης μηδική), αλλά τα είδη τα πλέον σημαντικά είναι τα ποώδη ψυχανθή, τόσο ετήσια και όσο και τα πολυετή.
Τέλος αρκετά ψυχανθή καλλιεργούνται για διάφορες άλλες εξειδικευμένες χρήσεις, όπως ένα είδος κροταλαρίας για τις ίνες της, ένα είδος γλυκύριζας για τις γλυκές ρίζες της ή διάφορα είδη ακακίας για την παραγωγή αραβικού κόμεος, ενώ αρκετές εκτάσεις καλλιεργούνται με διάφορα ψυχανθή που αναστρέφονται εντός του εδάφους, με σκοπό τη βελτίωση της γονιμότητας του.

Εμπορία

Αγροτικών Προϊόντων